Praktijk

Binnen onze praktijk zijn er vijf behandelruimtes en een ruime polyvalente oefenruimte (120 m²) voorzien. De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een invalideparking. Achter de grote parking ligt een sportveld van 75x18m dat gebruikt zal worden voor outdoor-revalidatie, veldtrainingen, gangrevalidatie en cardiale revalidatie, etc.

Revalidatie en oefentherapie

Naast de reguliere kinesitherapie waarvoor eenieder bij ons terecht kan, willen we een ruimere vorm van revalidatie en oefentherapie aanbieden. U mag hierbij denken aan behandelsessies in het kader van obesitas/diabetes-preventie (zie hiervoor KineCoach.net), cardiale en oncologische revalidatie, rug revalidatie, perinatale begeleiding en specifieke begeleiding ter preventie van sportblessures.

Deze sessies kunnen individueel, maar ook in kleinschalige groepen gehouden worden van circa 3 tot 4 personen, zodat er ruimte is voor lotgenotencontact, maar voldoende individuele begeleiding binnen de les door één of meerdere kinesisten. Op deze manier willen we onze patiëntgerichte benadering benadrukken zodat er kinesitherapie op maat gegeven kan worden voor elke patiënt. Al onze kinesisten zijn geconventioneerd, waardoor de normale terugbetalingsregelingen van de mutualiteit van toepassing zijn.

Deze website gebruikt cookiesSluiten