Psychomotorische kinesitherapie

Psychomotoriek omvat twee woorden: psyche of de geest enerzijds en motoriek of het bewegen anderzijds. Het verwijst naar de relatie tussen het denken en het doen. Om veters te leren binden, moeten we enerzijds het stappenplan kennen, maar anderzijds moeten we ook over de mogelijkheid beschikken om dat stappenplan uit te voeren. Onze bewegingen moeten dus vanuit het denken gestuurd en gepland worden om een bepaalde activiteit uit te voeren. Eigenlijk wil dit zeggen dat we bij elke beweging (onbewust) moeten nadenken over hoe we die gaan uitvoeren. Maar we moeten ook over voldoende motorische vaardigheden beschikken. Soms gebeurt het dat kinderen vertraagd zijn in die motorische ontwikkeling. Om eenzelfde handeling onder de knie te krijgen zal dat kindje meer moeten oefenen en harder zijn best moeten doen. Omgekeerd is het ook zo dat de psyche (vb. faalangst, een laag zelfbeeld, ...) de motorische processen kan verstoren. Er is vaak een continue wisselwerking tussen geest (psyche) en lichaam (motoriek).

Inhoud therapie

Psychomotorische therapie richt zich dus niet enkel op de ontwikkeling van grove en fijne motoriek, maar richt zich ook op handelingsstrategieën, ruimtelijk-visuele vaardigheden, concentratie, lateralisatie, ... We starten meestal met lichamelijke therapie, vanuit een goede lichaamsbewustwording worden alle bovengenoemde vaardigheden verbeterd. Verder laten we de kindjes zoveel mogelijk bewegingservaring opdoen. De polyvalente oefenruimte leent zich hier perfect voor! Zo leren ze hun eigen lichaam kennen. Ze leren wat rechts en links is, ze leren coördinatie tussen armen en benen, ... Door gebruik te maken van allerlei speelgoed, spel- en bewegingsoefeningen wordt er bovendien ook aandacht besteed aan schoolse vaardigheden zoals het schrijven, rekenen en lezen. Door voldoende herhaling, worden bewegingen geautomatiseerd en krijgen de hersenen ruimte om zich op andere zaken te focussen.

Bij welke problemen kan je bij ons terecht?

 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • schrijfmotoriek
 • coördinatieproblemen (vb. oog-handcoördinatie)
 • lateralisatie (vb. een b en d worden frequent omgewisseld)
 • visuomotoriek en visueel-ruimtelijke problemen
 • lichaamsschema en lichaamsbesef
 • geheugen
 • faalangst
 • werkhouding
 • concentratieproblemen

Deze psychomotorische vaardigheden vormen een basis om te leren lezen, rekenen, schrijven,.. Indirect wordt er dus ook beroep gedaan op een psychomotorisch therapeut bij lees- en rekenproblemen.

Visie

Tijdens de therapie staan plezierbeleving en een positieve benadering vooropgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Al bewegend breiden ze hun mogelijkheden uit en leren ze bij. Deze visie vertaalt zich in een kindvriendelijke therapie waar het welbevinden van het kind centraal staat. Kinderen leren immers het meest spelenderwijs. Ze hebben er ook minder erg in dat ze aan de slag gaan met hun werkpunten, die ze anders eerder omzeilen. Spelenderwijs leren staat garant voor levenslang leren. Tenslotte proberen we het ‘te leren’ zoveel mogelijk in dagdagelijkse activiteiten te integreren en streven we naar een optimale samenwerking tussen kinderen, ouders, school en artsen.

Werkwijze

Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen. De begeleiding start met een eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s). Er wordt informatie verzameld over uw zoon of dochter en de omgeving waarin hij/zij opgroeit, over de hulpvraag en over de verwachtingen van de therapie. Indien aangewezen, wordt er eerst een testafname gedaan om de vergelijking te kunnen maken met leeftijdsgenootjes en om later de evolutie te kunnen weergeven. In een tweede gesprek worden de testresultaten besproken met de ouders en wordt bovendien het behandelplan meegedeeld.

Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op de conventie. Indien u bent aangesloten bij een zorgkas, heeft u recht op terugbetaling door de mutualiteit. Voor verder inlichtingen, kan u steeds beroep doen op uw therapeut.

Deze website gebruikt cookiesSluiten