Gestalttherapie

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Het uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, zijn gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld. Een gestalttherapeut staat niet enkel stil bij je problemen, maar legt juist meer nadruk op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in jouw leven en hoe jij ermee omgaat. Je leert opnieuw contact te maken met je eigen beleving zodat je op een andere creatieve manier met je problemen kan omgaan.

Soms voel je jezelf uit balans of zit je vast in persoonlijke, relationele of professionele patronen, die je graag anders zou willen. Graag ondersteun ik jou/jullie bij:

 • Depressie, burn-out
 • Lusteloosheid, slapeloosheid...
 • Angsten, stress, spanningsklachten, psychosomatische klachten...
 • Faalangst, weinig zelfvertrouwen...
 • Relatieproblemen, moeilijkheden in het contact met anderen...
 • Verlies en rouwverwerking
 • Postnatale depressie, genderproblematiek, seksualiteitsbeleving...
 • Grensoverschrijdend gedrag, agressie
 • Moeite met impulscontrole
 • Trauma
 • Relatieproblemen
 • Rusteloosheid en hyperactiviteit

Iedere sessie is op maat van de cliënt. Ieder individu wordt gevormd door zijn eigen geschiedenis, zijn eigen context en zijn eigenheid. Deze aspecten worden op tempo en met respect voor de cliënt in kaart gebracht. Hiervoor dient een eerste, soms een tweede of derde intakegesprek. Samen met de cliënt wordt dan gekeken naar een gepaste vorm van hulpverlening. Het therapeutisch proces gebeurt steeds in dialoog met de cliënt.

Individueel gesprek (60 minuten): € 60
Relatiegesprek (1 uur en 30 minuten): € 85

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy via:
Tel.: 0478 / 87 28 14
E-mail: wendy@kinematie.be

Deze website gebruikt cookiesSluiten